چهره های مشهوربایگانی

صادق هدایت

صادق هدایت کوچکترین فرزندهدایت قلی هدایت«اعتضادالملک»بود.اودربهمن ماه۱۲۸۱دریک خانواده اشرافی ومرتبط بادربارقاجاربه دنیاامد.نسبت اوبه رضاقلی خان هدایت نویسنده روزگار ناصرالدین شاه و مؤلف«مجمع الفصحا»می رسید. «صادق پس ازدوبرادروخواهربه دنیاامده ادامه مطلب

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس