کامپیوتربایگانی

شبکه های بیسیم

مقدمه: نیاز روز افزون به پویایی کارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و … بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر شده است. ادامه مطلب

مقاله الکتریسیته

این مقاله در ۴۰ صفحه و به قیمت ۸۵۰۰ تومان می باشد. یوناینان باستان از مشاهدات خود نتیجه گرفتند که هرگاه کهربا را با پارچه پشمی یا پوست ادامه مطلب

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس