زمین شناسیبایگانی

مقاله گسل

این مقاله در ۱۰ صفحه و به قیمت ۳۰۰۰ تومان می باشد.گسل‌ها عبارت از شکستگی‌هایی هستند که در آنها ، سنگهای طرفین صفر شکستگی ، به موازات این ادامه مطلب

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس