اقتصادبایگانی

مقاله حومه نشینی

صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهري تعاريف متعددي از حاشيه نشيني ارائه كرده اند برخي عقيده دارند حاشيه نشينان كساني هستند كه در محدودة اقتصادي شهر زندگي مي ادامه مطلب

مقاله حرفه حسابرسی

  مدیر حسابر سی کسی است که از عهده انجام عوامل موثر محیط کار، کنترل حسابرسی ها، نظارت بر حسابرسی ها، کنترل برنامه های حسابرسی تدوین شده، ارزیابی ادامه مطلب

مقاله جهانی شدن

مفهوم جهانی شدن (globalization) گستره ی وسیعی از روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را دربر می گیرد. امروزه “جهانی شدن” به یکی از واژگان کلیدی بحث های سیاسی ادامه مطلب

مقاله تورم

– مقدمه تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در ادامه مطلب

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس