انقلاب امام خمینی و نقش ان بر بیداری اسلامی

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(س) از بزرگترین و بهترین رخدادهایی است که در ربع آخر قرن بیستم به وقوع پیوست. این انقلاب را اگر مهمترین و یا بزرگترین آنها برنشماریم، می توانیم نسبت به جهان اسلام، انقلاب اسلامی را مثال بی بدیل بدانیم؛ چرا که انقلاب اسلامی ایران تأثیر فوق العاده ای را در دل و جان ملل اسلامی کوچک و بزرگ و زن و مرد گذاشته است؛ و از آغاز تا انتهای آن در بیداری جهان اسلام نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است و باید گفت که سنگ زیربنای بسیاری از رخدادهای خاورمیانه و جهان اسلام و شاید جهان بشری، آن هم در سطح گسترده می باشد. انقلاب امام خمینی و نقش ان بر بیداری اسلامی
سقوط امپراتوری اتحاد شوروی و جنبشهای سرخ، و آزادی آسیای مرکزی اسلامی که شامل شش کشور پرجمعیت با ثروتهای خدادادی عظیم، از جمله اتفاقات این قرن بویژه در ۲۵ سال آخر آن بود. در طی چندین ماه شاهد سرنگونی بزرگترین مزدور استعمار غرب بودیم، او کسی جز محمدرضا شاه ـ دست نشاندۀ امریکایی ـ نبود. بله، این اتفاقی بود که در درجۀ اهمیتی همچون: سقوط امپراتوری کمونیست روسیه قرار دارد. او خود از بزرگان استعمار جدید و شیطان بزرگ که آن را امپراتوری شیطانی می نامند، بود. طبق مثلی فارسی «دلی را با دلی می شناسند!». انقلاب امام خمینی و نقش ان بر بیداری اسلامی
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(س) انقلاب علیه ژاندارم ذلیل استعماری در منطقه بود. هنگامی که امام طی نامه ای به گورباچف، رئیس جمهور وقت شوروی، خبر از هم پاشی امپراتوری کمونیستی می دهند، و او را پند و اندرز می دهند، هر چند او برای این حرفها گوش شنوایی نداشت؛ اما باید دریافت آنهایی که تحت تأثیر مستقیم انقلاب اسلامی هستند چگونه اند؛ بنابراین باید گفت انقلاب امام خمینی(س) بزرگترین….

این مقاله در ۲۸صفحه و به قیمت ۶۰۰۰تومان می باشد

برای خرید و دانلود این مقاله از لینک ذیل اقدام نمایید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس