گزارش تخصصی درس تربیت بدنی و ورزش

روش های تدریس بهینه درس تربیت بدنی و ورش

 

چکیده

درس تربیت بدنی پایه و اساس و زیر بنای تربیتی در آموزش و پرورش محسوب می شود همان گونه که مطلع می باشیم واقعیت درونی و استعداد های افراد در محیط های آزاد مانند فضای ورزشی در تعامل با دیگران و محیط بارز می گردد. شاید ما از توانمندی های خود اگاه نباشیم اما با قرار گرفتن در این محیط های (ورزشی) پی به ویژگی ها ، علایق و استعداد های خویش می بریم و همین امر مسیر حرکتی ما را در انتخاب هدف مشخص می کند.

در ساعت درس تربیت بدنی که در ظاهر فقط به فعالیت های بدنی پرداخته می شود بلکه در معنا یک فرد در تمام ابعاد وجودی مانند روحی و روانی نیز محک زده می شوند مثلا افراد گوشه گیر و منزوی ، اشخاصی که در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل می باشند و یا دانش آموزان ناسازگار و پرخاشگر و یا افراد مستعد در رشته های مختلف ورزشی توسط یک دبیر متخصص در امر تربیت بدنی شناسایی می شوند و با دادن راهکار های مناسب مانند یک مشاور عمل می کنند. تربیت بدنی و ورزش

مقدمه

معلمان تربیت بدنی قبل از ورود به کلاس فعالیتهای لازم در ساعت آموزشی را سازماندهی کرده و بر مبنای اهداف تربیت بدنی ، نیاز دانش آموزان ، مدت کلاس ، وسایل و امکانات موجود ، شرایط جوی و … بهترین و بیشتر بازده را نصیب دانش آموز می نمایند.

منظور از واژه تدریس تعامل معلم و شاگرد  برای یادگیری است. و آموزش کلیه فعالیت ها و اقداماتی که منجر به  یادگیری علوم و فنون مهارت ها می­شود. آموزش مفهوم گسترده تری دارد.

انواع روش­ها و فنون تدریس

روش سقراطی: اساس این روش رسیدن فرد به پاسخ از طریق سوال است. سقراط به جای ارائه پاسخ صریح به دانش آموز  وی را با سوالات متقابل به پاسخ هدایت می­نمود.

آزمون و خطا(تکرارو تمرین): در این روش معلم مفاهیم را به دانش آموزان توضیح می­دهد و آنان بر اساس میزان دریافت و درک با تکرار و حفظ مفاهیم سعی در یادگیری دارند. در مهارت های عملی و ورزشی روش تکرار و تمرین یکی از روش های اصلی یادگیری است.

روش توضیحی: روشی معلم محور است و معلم به نقل و شرح مطالب می­پردازد. ارائه اطلاعات به صورت گفتاری نمونه بارز این روش است. که شاگرد به طور فعال درگیر مسئله نیست.

روش مشاهده: در این روش معلم با نمایش موضوع یا مهارت از طریق اجرا، فیلم یا عکس دانش آموزان را در معرض بادگیری قرار می­دهد و دانش آموزان با درک اجزا و عناصر موضوع و ارتباط بین آن­ها به یادگیری می­رسند. این روش برای آموزش مهارت های حرکتی بسیار مناسب است.

روش قیاسی: منظور آموزش به صورت کل و یکپارچه است. آموزش مطالبی که از قواعد کلی برخوردار باشند

روش استقرایی: منظور از این روش  درتدریس آموزش جز به کل است. در این روش کل به اجزا تقسیم گردیده و رابطه هرجز با جز دیگر و با کل مسئله همچنین نظم و روابط بین آنها تبیین می­گردد.

سایر روشها شامل: سخنرانی، حل مسئله، اکتشافی، یادگیری فردی، گردش، ایفای نقش و …. می­باشد. تربیت بدنی و ورزش

شیوه­ های تدریس رایج در تربیت بدنی؛

شیوه سنتی: مهارت ابتدا توسط معلم توضیح داده می­شود، سپس توسط معلم مهارت ارائه و اجرا می­شودو دانش آموزان به تمرین مهارت طبق نظر معلم می­پردازند. معلم سپس به رفع اشکال آن­ها می­پردازد.

ویژگی­ها: زمان مشخص دارد و با امکانات کم سازگار است، عدم توجه به توانایی فردی دانش آموزان، حرکت و تصحیح خطا کلی بوده و به جزئیات توجه نمی­شود.

تدریس آزادانه: مهارت توسط معلم به صورت کلی به دانش آموزان ارائه می­شود و دانش آموزان  از طریق حل مسئله و با تجربیات خود به انجام و یادگیری مهارت دست می­یابند.

ویژگی­ها: نیاز به امکانات زیادی دارد، احتمال خارج شدن معلم از مسئولیت ها، تقویت حس حل مسئله دانش آموزان.

شیوه استقرایی: کل مهارت به اجزا تقسیم می­شود و سپس هرجز به طور کامل تمرین و یادگرفته می­شود، سپس اجزا با هم ترکیب شده و کل مهارت را تشکیل می­دهند.

ویژگی­ها: آموزش دقیق­تر و جز به جز، دانش آموزان می­توانند اشکالات خود را در اجزا بشناسند، تفکیک اجزا گاهی دشوار است، به هماهنگی اجزا در کل مهارت توجه شود. تربیت بدنی و ورزش

ویژگی های تدریس مناسب در تربیت بدنی؛

–         آموزش تربیت بدنی شاگرد محور است

–         رایج ترین شیوه ها با هم تلفیق شوند

–         درآموزش عجله نشود

–         به دانش آموزان در انجام بازخورد کمک شود

–         اشکالات گروهی به صورت گروهی و اشکالات فردی به صورت فردی بررسی شود

–         از نمایش حر کت در دید همه استفاده شود

–         آموزش خشک و کسل کننده نباشد

–         به عوامل ایمنی توجه شود….

این گزارش تخصصی در ۱۷صفحه همراه با چکیده ،مقدمه ، بدنه تحقیق، پیشنهاد ، نتیجه گیری و منابع می باشد.

قیمت مقاله ۸۰۰۰تومان می باشد که می توانید از قسمت زیر دانلود کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید

٪ نظرات

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس