مقاله زمین لرزه های پس از اسلام

زمین‌لرزه‌های مهم دوره بعد از اسلام

  • ۶۵۸م ، بصره. این زمین‌لرزه که در ۳۷-۳۸ هجری روی داد آسیبی به بار نیاورد. لرزه دیگری نیز در بصره برای سال ۷۱۴ م ثبت شده است که به نظر می رسد رویداد ناموثقی بوده باشد.
  • حدود ۷۳۴ م ، سیستان. زمین‌لرزه ای « که هیچکس پیش از آن همانندش را شاهد نبوده» در فاصله ۱۱۱-۱۲۰ هجری سیستان را ویران کرد. احتمال دارد که بویژه به زرنگ ‌مرکز این ولایت، آسیب بیشتری رسیده باشد.
  • ۷۳۵م، وایوتس- دزور. زمین‌لرزه ای در ارمنستان که بطور محلی ویرانگر بود ۱۰۰۰۰ تن را در دره علبای مسیر آرپاچای کشت. پسلرزه‌ها چهل روز دنباله داشت.
  • ۷۴۳ م، دروازده خزر. در اواخر بهار ۷۴۳ م زمین‌لرزه ویرانگری در خاوری، در منطقه دروازه خزر، یعنی تنگ سر دره که از میان کوه نمک می گذرد روی داد.
  • ۷۶۳م، خراسان. در سال ۷۶۳ زمین‌لرزه فاجعه باری در خراسان روی داد که کوه‌ها را از جای خود حرکت داد و هیچ درختی و سنگی را برجای خویش استوار باقی نگذاشت. باز شناختن ناحیه آسیبدیده ناممکن است اما لرزه، که زمین لغزه‌هایی را به راه انداخته و یا با دگر ریختی های زمین همراه بوده است. بنظر نمی رسد که به هیچ یک از مراکز جمعیت آسیب رسانده باشد. محل های احتمالی این زمین‌لرزه، که راههای ارتباطی مهمی از آن می گذشته، می تواند منطقه قهستان ( خواف، قاین، طبس) و یا ناحیه جاجرم، جوین، نیشابور بوده باشد.
  • ۸۱۵ م، سیستان. در سال ۱۹۹ ق سومین زمین‌لرزه ویرانگر در طی هشتاد سال در سیستان روی داد.
  • ۸۱۹م ، بلخ- طالقان. در ذیحجه ۲۰۳ زمین‌لرزه فاجعه باری در خاور خراسان روی داد که یک چهارم شهر بلخ و مسجد جامع آن را ویران کرد. محل های دیگری که به شدت آسیب دید شهرهای فاریاب(‌دولت آباد) و طالقان ( قلعه ولی ) و مناطق جوزجان در باختر و تخارستان در خاور بود. در این نواحی خانه‌های بسیاری ویران شد و تلفات سنگینی به بارآمد. لرزه در مرو و ماوراء النهر نیز حس شد. در نتیجه زمین‌لرزه سطح آب زیر زمینی بسیار بالا آمد و بیابان سدره بین شبرغان و بلخ را آب فرا گرفت و آنرا به سرزمینی حاصلخیز بدل کرد. پسلرزه‌ها زمان درازی ادامه داشت.
  • ۸۴۰ م، اهواز. درسال ۲۲۵ ق زمین‌لرزه ویرانگری در زاگرس روی داد. در اهواز خانه‌های بسیار و نیز مسجد جامع ویران شد و مردم شهر را ترک کردند. تپه مشرف به اهواز شکاف برداشت. پسلرزه‌ها مدتی ادامه داشت.
  • ۸۴۹ م ، هرات. لرزه آسیبرسانی در هرات درسال ۲۳۴ ق مایه فرو ریختن برخی خانه‌ها شد.
  • ۸۵۵ م، ری. در سال ۲۴۱ ق زمین‌لرزه بزرگی در ری خانه‌های بسیاری را در آن منطقه ویران کرد و شمار زیادی تلفات به بار آورد. در قم و کاشان، لرزه با شدت حس شد و شاید هم قدری آسیب رساند پسلرزه‌ها مدتی ادامه داشت.

۸۵۶( ۲۲ دسامبر)، قومس. در روز سه شنبه ۱۸ شعبان ۲۴۲ زمین‌لرزه فاجعه باری در البرز خاوری روی داد که منطقه قومس و ناحیه خراسان باختری، توابع نیشابور، را ویران کرد. در درازنای قطعه زمین حاصلخیزی که به طول ۳۵۰ کیلومتر میان البرز و دشت کویر، از خور تا فراسوی بسطام و در بخش هایی از طبرستان و گرگان کشیده شده است، ۲۰۰۰۰۰ تن کشته شدند و عملاً همه روستاها ویران شد. در منطقه قومس، بیشترین زیان های زمین‌لرزه به دامغان رسید که نیمی از شهر ویران شد و در ان ۴۵۰۹۶ تن کشته شدند. در مناطق کوهستانی دگر ریختی های گسترده زمین، و از جمله احتمالاً گسلش سطحی، روی داد. شهر قدیمی قومس، مرکز پیشین ایالتة نیز ویران و احتمالاً پس از زمین‌لرزه سرانجام متروک شد. یک سوم بسطام فرو ریخت و در منطقه میان این شهر و دامغان،  دو نسل بعد هنوز اثرات زمین‌لرزه مشاهده می شده است. طبرستان وگرگان نیز در اثر زمین‌لرزه آسیب دید، و لرزه اثر فاجعه باری بر منابع تامین آب منطقه قومس داشت زیرا باعث خشکیدن چشمه‌ها و قنات ها شد، و یا با به راه انداختن زمین لغزه‌هایی مسایر رودهایی را که به…

این مقاله در ۲۴ صفحه و به قیمت ۴۵۰۰ تومان می باشد

برای خرید و دانلود این مقاله از لینک ذیل کلیک کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس