رویکردهای نظام جهانی به نظام آموزش و پرورش

مقدمه
فرایند جهانی شدن در سال های اخیر به شدت مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است، علی رغم این هنوز تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نشده است.
برخی آن را درمان دردهای بشریت و کلید فرصت های گمشده می پندارند و در مقابل عده ای با ابراز نگرانی آن را عامل گسترش فقر، تهدید محیط زیست و تعمیق نابرابری های جهانی تفسیر کرده اند.
از نظر مبدأ تاریخی نیز به نظر برخی، واژه ی جهانی شدن بیش از چهارصد سال قدمت دارد، بعضی دیگر بر این باورند که بسیاری از نمودهای جهانی شدن از آغاز تاریخ بشر و شکل گیری اجتماعات وجود داشته است و عده ای نیز جهانی شدن را پدیده ای متأخر و پیامد تحولات سه دهه ی اخیر می دانند.
مرزهای سیاسی دیگر در برابر امواج الکترونیک که از پس آن اندیشه ها، ارزش های فرهنگی، شیوه های زندگی، سرمایه، کالا و خدمات انتقال می یابد، مانع جدی محسوب نمی شود. گویی جهان به صورت کل واحد درآمده و کوچکترین تغییر در هر جزء از پیکره ی آن به سرعت همه ی جامعه را متأثر می سازد. در این فضای جدید، حوادث و تصمیمات و فعالیت ها در یک بخش از جهان می تواند نتایج مهمی برای افراد و جوامع در بخش های بسیار دور کره ی زمین داشته باشد. (فصیحی، ۱۳۸۲) برخی از صاحب نظران بر این اندیشه اند که تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم یعنی رویارویی با چالش های آینده. آموزش و پرورش کشور ما نیز با چالش های متعددی روبروست که می توان محور اصلی آن را چگونه تربیت شهروند جهانی قلمداد کرد. اتخاذ تدابیر لازم، کسب آگاهی و آمادگی در صحنه ی رقابت جهانی، امری اجتناب ناپذیری می نماید.
اهمیت بررسی جهانی شدن و نظام تعلیم و تربیت
با این حال، حرکت شتاب آلود رویکردهای نظام جهانی و پیامدهای آن در فناوری اطلاعاتی، ارتباطات الکترونیکی، جامعه ی اطلاعاتی و فروریختن مرزهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بشریت را به شدت غافلگیر کرده است. به تدریج شاخص های طبقه بندی جوامع در این فرایند پیچیده و گسترده به طور عام و خاص در حال شکل گیری است و جایگاه کشورها در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهانی در حال تعریف شدن می باشد. آنچه مسلم است فرایند جهانی شدن نظام اجتماعی جامعه ی ما را تحت تأثیر قرار داده است به ویژه از نظر نظام تعلیم و تربیت. سؤالات عمده ای در این ارتباط وجود دارد که در این مقاله سعی بر پاسخ گویی به آن هستیم.

۱- با توجه به سرعت تحولات در زندگی بشر به ویژه در زمینه ی تولید، ارتباط و اطلاعات، تأثیر فرایند جهانی شدن آموزش و پرورش چیست؟
۲- نظام تعلیم و تربیت جامعه ی ما در جهت رویایی با دگرگونی های جهانی تا چه اندازه آمادگی دارد؟
۳- به منظور آمادگی بیشتر چه شرایط و امکاناتی لازم است؟
۴- نوسازی و اصلاح در نظام آموزش و پرورش ما تا چه اندازه ضرورت دارد؟

اصلاح جهانی شدن
در زبان فارسی معادل واژه globalization، جهانی شدن، جهانی سازی، سیاره ای شدن،..

این مقاله در ۲۰صفحه و به قیمت ۴۰۰۰تومان می باشد

برای خرید و دانلود این مقاله از لینک ذیل کلیک کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید 

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس