مقاله حوادث هنگام کار و راههای کاهش حوادث

مقدمه

بر اساس تعريف، «حادثه» رويداد پيش بيني نشده و ناخوشايندي است كه فعاليتهاي كاري را دچار وقفه كرده و ممكن است با جراحت يا خسارت مالي نيز همراه باشد. برخي از حوادث، موجب بروز خسارات و آسيبهاي انساني، اجتماعي و صنعتي جدي مي شوند كه اين امر از طريق كاهش راندمان كاري، تأثير معني داري بر بهره وري و توليد خواهد داشت و نكته مهمتر، اثرات سوء اجتماعي و به تبع آن اثرات رواني حاصله بر روي نيروي كار مي باشد.

در هر صورت تكنيكهاي ايمني نشان داده كه ما مي توانيم حوادث را كنترل نموده و از وقوع آنها پيشگيري كنيم. پيشگيري موفق حادثه، حداقل نياز به چهار اقدام اساسي دارد:

  • مطالعه و بررسي همه جانبه محيط كار
  • تجزيه و تحليل حوادث به وقوع پيوسته
  • تشكيلات كنترل و نظارت
  • اقدامات آموزشي

در ادامه به ارائه توضيحات بيشتري در هر مورد مي پردازيم.

  • بررسي همه جانبه محيط كار

مطالعه و بررسي از كليه نواحي كاري و عمليات و پروسه توليد جهت شناسايي عوامل ايجاد كننده خطرات، مهمترين اقدام پيشگيرانه، جهت كاهش حوادث ناشي از كار به شمار مي آيد. پس از مطالعه و بررسي و شناخت كامل اين خطرات، اقدامات بعدي شامل ارزيابي و تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي مي باشد كه اين تجزيه و تحليل ها، بعنوان روشي براي افزايش دانش پيشگيري از حوادث بكار مي روند.

 

  • ۱– تشخيص و شناسايي خطرات

مرحله ابتدايي در پيشگيري از وقوع حادثه، شناسايي خطرات موجود در محيط كار مي باشد. بطور كلي دو نوع خطر در هر محيط كاري موجود است.

الف- خطرات آني كه آثار آن بلافاصله قابل مشاهده و ملموس بوده و منجر به بروز حوادث ناشي از كار مي گردد….

اصول ايمني در محيط كار

۱- بررسي همه جانبه محيط كار

۱-۱ – تشخيص و شناسايي خطرات

۲-۱ ارزيابي خطرات

۲- تجزيه و تحليل حوادث به وقوع پيوسته

۱-۲ – مدلهاي ارائه شده در بررسي علل وقوع حوادث

۲-۲ – مدل TMEPM

۳-۲ – مدل دامنه هاينريش

۳- تشكيلات كنترل و نظارت

۱-۳ – بازرسي كار

۲-۳ – كميته هاي حفاظ…

این مقاله در ۱۲ صفحه و به قیمت ۳۰۰۰ تومان می باشد.

برای خرید و دانلود مقاله از لینک ذیل اقدام کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس