ترميم سازهاي بتنی

خوردگي يكي از مؤثرترين فاكتورها در تعيين عمراقتصادي براي ساختمانها مي باشد.خوردگي نتيجه يك سري فعل و انفعالات شيميايي در بتون و آرماتور ها مي باشد . در بتون آرماتورها توسط محا فظت مي گردد. (PH=13) بالا كه از خصوصيات بتون مي باشد PH بالا كاهش يابد، محافظت بتون از روي آرماتورها حذف مي گردد و اين جزء از PH زماني كه اين مقاطع بتوني زنگ مي زند ،اين زنگ زدگي باعث افزايش حجم ميلگردها مي گردد كه اين موضوع موجب ايجاد ترك در مقطع به موازات ميل گردها خواهد شد. زمانيكه بتون ترك خورد ميل گرد به طور كامل در معرض اثرات جوي و عوامل خوردگي قرار مي گيرد كه اين خود باعث كاهش عمر ساختمان خواهد گرديد . از عوامل د يگرخوردگي در بتون يك واكنش شيميايي با نام كربناسيون در مقطع بتوني است كه عامل آن يون هاي فعال کلسیم كه ناشي از هيدراسيون سيمان است ، مي باشد. اين يون هاي فعال به سرعت با گازهاي جو و رطوبت هوا واكنش انجام داده و باعث ايجاد تركيبات شيميايي پيچيده مي گردد كه سبب تغييرات درمشخصات مقطع خواهد گرديد. اين زنجيره از واكنشهاي شيميايي به سرعت بتو ن را كاهش داده و بنابراين باعث شروع خوردگي در ميل گردها مي گردد. در ادامه PH سيمان نيز خواص خود را از دست مي دهد و قابليت تحمل خمش در آن به شدت كاهش مي يابد . در واقع يك روش ترميم بتون است كه براي مقاطع بتوني كه مقاومت خود را در اثر Izo-BTS خوردگي از دست داده اند و يا آنكه در هنگام اجرا در اثر عدم دقت كافي به مقاومت مورد نظر نرسيده اند و يا در اثر زلزله دچار تخريب شده اند ، استفاده مي گردد . با توجه به مراحل كار در اين روش ابتدا قسمتهاي ضعيف مقطع بتوني كه مقاومت لازم را ندارند توسط روشهاي مكانيكي تخريب مي گردد كه لازمه آن، در ابتداي كار قبل از تخريب ، تعيين عمق دقيق نفوذ خوردگي در مقطع است كه توسط آزمايشات خاصي اين عمق و نواحي كه ترميم بايد در آن انجام شود مشخص مي گردد.ترميم مي گردد،اين ماده در مرحله بعد سطح بتون توسط ماده اي خاص با نام IZOMET-BRM داراي شباهت زيادي با بتون مي باشد اما قابليتها و خواص آن چه به لحاظ مشخصات ساختماني و چه به لحاظ مقاومت در برابر عوامل خوردگي بسيار بالاتر از بتونهاي معمولي است
تقويت سازه هاي بتوني
هدف در اين روش مقاوم سازي ساز ه ها در مقابل زلزله و يا بالا بردن مقاومت سازه بنا به نياز )مواردي همچون تغيير كاربري ساختمان و يا اشتباه درمحاسبات اوليه طراح ) مي باشد . در اين روش علاوه بر بدست آوردن مشخصات مورد نظر به لحاظ ساختماني مسائل معماري ساختمان و زيبايي بنا نيز مد نظر است بدين صورت كه در اين روش بعد از اتمام كار سطح مقطع اجزا ساختمان تغييراتي نخواهد داشت . روش كار بدين صورت است كه يك سري ورقهاي فولادي با توجه به محاسبات انجام شده و مقاومت موردنظر ا ز خارج مقطع توسط يك نوع Steel-plates اپوكسي خاص به مقطع اضافه مي گردد. طراحي اين فولادها و مقادير آن با توجه به محاسبات اوليه ساختمان و نيز مشخصاتي از مقطع كه در نظر داريم به آن برسيم انجام مي گيرد. مراحل انجام كار و نيز مواد استفاده شده به صورتي است كه بعد از پايان مقطع جديد و قديم به خوبي با يكديگر كار مي كنند .
علل مختلفي كه باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند
علل مختلفي كه باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند – علائم هشدار دهنده كه كار مرمت را الزامي مي دارند.
-۱ علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني(CAUSES OF DETERIORATIONS)

علل مختلفي كه باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شود همراه با علائم هشدار دهنده ديگري كه كار تعميرات را الزامي مي دارند، در نخستين بخش از كتاب مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند: …
این مقاله در ۹صفحه و به قیمت ۳۰۰۰تومان می باشد.

برای خرید و دانلود مقاله می توانید از لینک زیر اقدام کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس