مقاله ایزومر

این مقاله در ۸ صفحه و به قیمت ۲۵۰۰ می باشد.

تعریف ایزومر :

ترکیبات مختلف که دارای فرمول مولکولی یکسان باشند ایزومر نامیده میشود.در زبان یونانی isosبه معنای مساوی و meros به معنی قسمت است.ایزومرها دارای تعدادمساوی ازاتمها ی یکسان هستند که به طرق مختلف به یکدیگر متصلند.

ایزومرها ترکیباتی متفاوتند،زیرا ساختمانهای مولکولی متفاوتی دارند.به عنوان عنوان مثال میتوان دو ماده اتیل الکل و دی متیل اتر را نا م برد.که هر دو دارای فرمول مولکولی C2H6O میباشند.

این اختلاف درساختمان مولکولی ،باعث اختلاف درخواص انهامیشود؛به همین علت اختلاف درخواص است که متوجه میشویم باترکیبات مختلفی موا جه هستیم.در بعضی از موارد اختلاف درساختمان وازاین رو اختلاف درخواص انقدر زیاد هست که ایزومرها رابه خانواده های شیمیایی متفاوت نسبت میدهند.ایزومری به دو قسمت هندسی وفضایی تقسیم می شود.

 

 

دو ترکیب که فرمول مولکولی یکسان ولی آرایش اتمی متفاوت داشته باشد ایزومر نامیده می‌شوند. به عبارتی ترکیباتی که دارای فرمولهای بسته مشابه ولی فرمولهای گسترده متفاوت باشند را ایزومری می‌گویند. چنین ترکیباتی در خواص شیمیایی و فیزیکی باهم فرق دارند. این کلمه از واژه یونانی isos به اضافه meros به معنای (ساخته شده از بخش‌های یکسان ) گرفته شده است.

ریشه لغوی

واژه ایزومری اولین بار به توسط برزلیوس (J.J.Berzelius) برای معرفی ترکیبات شیمیایی گوناگون دارای ترکیب درصد عناصر یکسان ، به عبارت دیگر تناسبهای نسبی یکسان عناصر سازنده ، مورد استفاده واقع شد. این احتمال که یکسانی ترکیب درصد عناصر سازنده بتواند دلالت بر وجود دو یا چند ماده به عنوان ایزومرهای یکدیگر نماید، از تئوری ساختمانهای آلی مشتق شده است. در حالت کلی ، می‌توان ایزومرها را به دو نوع ایزومری ساختمانی و ایزومری فضایی تقسیم‌ بندی نمود. که هر کدام از این ایزومرها دارای انواع مختلف می‌باشند.

 

 برای خرید و دانلودکامل مقاله می توانید از لینک زیر اقدام کنید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس