مقاله آتلکتازی

این مقاله در ۵ صفحه و به قیمت ۲۰۰۰ تومان می باشدشرح بیماری

  • آتلکتازی‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ شدن‌ یک‌ قسمت‌ از یا تمامی‌ یک‌ ریه‌ این‌ وضعیت‌ باعث‌ عدم‌ جذب‌ اکسیژن‌ به‌ مقدار کافی‌ از ریه‌ می‌شود

علایم‌ شایع‌

  • جمع‌ شدن‌ ناگهانی‌ و دربرگیرنده‌ یک‌ ناحیة‌ وسیع‌ از ریه‌:

درد قفسة‌ صدری‌

تنگی‌ نفس‌؛ تند تند نفس‌ کشیدن‌

شوک‌ (ضعف‌ شدید، رنگ‌پریدگی‌ پوست‌، تند شدن‌ ضربان‌ قلب‌(

گیجی‌ و منگی‌ جمع‌ شدن‌ تدریجی‌:

سرفه‌

تب‌

تنگی‌ نفس‌

علامت‌ دیگری‌ وجود ندارد.

علل‌

  • انسداد مجراهای‌ هوایی‌ کوچک‌ یا بزرگ‌ ریه‌ توسط‌:

ترشحات‌ مخاطی‌ غلیظ‌ در اثر عفونت‌ یا یک‌ بیماری‌ دیگر مثل‌ فیبروزکیستیک‌

وجود تومور در داخل‌ مجرای‌ هوایی‌

وجود تومور یا رگهای‌ خونی‌ خارج‌ از مجرای‌ هوایی‌ به‌ نحوی‌ که‌ روی‌ مجرای‌ هوایی‌ فشار وارد بیاورند

استنشاق‌ جسم‌ خارجی‌، مثل‌ اسباب‌بازی‌های‌ کوچک‌ یا بادام‌ کوهی‌ (پسته‌ شام‌(

جراحی‌ طولانی‌ مدت‌ قفسة‌ سینه‌ یا شکم‌ تحت‌ بیهوشی‌ عمومی‌

صدمه‌ به‌ قفسة‌ سینه‌ یا شکستگی‌ دنده‌ها

زخم‌ نافذ

بزرگ‌ شدن‌ گره‌های‌ لنفاوی‌

 

شرح بیماری

  • آتلکتازی‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ شدن‌ یک‌ قسمت‌ از یا تمامی‌ یک‌ ریه‌ این‌ وضعیت‌ باعث‌ عدم‌ جذب‌ اکسیژن‌ به‌ مقدار کافی‌ از ریه‌ می‌شود

علایم‌ شایع‌

  • جمع‌ شدن‌ ناگهانی‌ و دربرگیرنده‌ یک‌ ناحیة‌ وسیع‌ از ریه‌:

درد قفسة‌ صدری‌

تنگی‌ نفس‌؛ تند تند نفس‌ کشیدن‌

شوک‌ (ضعف‌ شدید، رنگ‌پریدگی‌ پوست‌، تند شدن‌ ضربان‌ قلب‌(

گیجی‌ و منگی‌ جمع‌ شدن‌ تدریجی‌:

سرفه‌

تب‌

تنگی‌ نفس‌

علامت‌ دیگری‌ وجود ندارد.

علل‌

  • انسداد مجراهای‌ هوایی‌ کوچک‌ یا بزرگ‌ ریه‌ توسط‌:

ترشحات‌ مخاطی‌ غلیظ‌ در اثر عفونت‌ یا یک‌ بیماری‌ دیگر مثل‌ فیبروزکیستیک‌

وجود تومور در داخل‌ مجرای‌ هوایی‌

وجود تومور یا رگهای‌ خونی‌ خارج‌ از مجرای‌ هوایی‌ به‌ نحوی‌ که‌ روی‌ مجرای‌ هوایی‌ فشار وارد بیاورند

استنشاق‌ جسم‌ خارجی‌، مثل‌ اسباب‌بازی‌های‌ کوچک‌ یا بادام‌ کوهی‌ (پسته‌ شام‌(

جراحی‌ طولانی‌ مدت‌ قفسة‌ سینه‌ یا شکم‌ تحت‌ بیهوشی‌ عمومی‌

صدمه‌ به‌ قفسة‌ سینه‌ یا شکستگی‌ دنده‌ها

زخم‌ نافذ

بزرگ‌ شدن‌ گره‌های‌ لنفاوی‌

برای خرید و دانلودکامل مقاله می توانید از لینک زیر اقدام کنید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس