نمونه سوالات ارشد سال ۱۳۹۴

کلیه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ به تفکیک رشته ها با قیمت سوال برای هر رشته ۳۵۰۰ تومان  که به صورت اینترنتی می توانید خرید و دانلود کنید.

نام رشته

خرید و دانلود دفترچه

مجموعه زبان وادبيات فارسي

 مجموعه علوم جغرافيايي

 سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

 مجموعه زبان عربي

 مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي

 مجموعه علوم اجتماعي

 فرهنگ وزبان هاي باستاني

 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي

 دفترچه دوم زبان فارسی

 مجموعه فلسفه

 مجموعه علوم تربيتي ۱

 علم اطلاعات ودانش شناسي

 مجموعه زبان فرانسه

 مجموعه زبان انگليسي

 مجموعه علوم تربيتي ۲

 مجموعه زبان الماني

 مجموعه مديريت جهانگردي

 مجموعه حقوق

 مجموعه ايرانشناسي

 آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

 آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)

 زبان وادبيات اردو

 مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل

 مجموعه مطالعات جهان

 مجموعه باستان شناسي

 مجموعه حسابداري

 مطالعات زنان

  مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي

 مددكاري اجتماعي

 مجموعه مديريت

 مجموعه روانشناسی ۱

 مجموعه محيط زيست

 مجموعه مديريت اجرايي

 مجموعه مدرسي معارف اسلامي

 مجموعه روانشناسی ۲

مطالعات دفاعي -استراتژيك

 اطلاعات استراتژيك

 اماد

 مجموعه تاریخ

  مديريت بحران

 مجموعه علوم زمين

 مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 مجموعه شیمی

 مجموعه فیزیک

 مجموعه فوتونیک

 رياضيات وكاربردها

 مجموعه علوم كامپيوتر

 مجموعه زیست شناسی علوم جانوری

 محیط زیست دریا

 مجموعه زیست شناسی دریا

  اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/

 مجموعه تاريخ وفلسفه علم

  مجموعه علوم شناختي

 مجموعه مهندسي برق دفترچه ۱

 مجموعه مهندسي برق دفترچه ۲

 مجموعه مهندسی نفت

 مجموعه مهندسي پليمر

  مجموعه مهندسي معماري كشتي

 مجموعه مهندسی شیمی

 مجموعه مهندسی صنایع

مديريت درسوانح طبيعي

 مهندسي عمران نقشه برداري

 مجموعه مهندسی عمران

 مجموعه دريانوردي

 مجموعه مهندسي معدن

 مجموعه مهندسي مواد

 نانوفناوري -نانومواد

 مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

 مجموعه مهندسي كامپيوتر

 مجموعه مهندسي هوافضا

 مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي

 مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف

 مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي

 مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ

 مهندسي طراحي محيطزيست

 مديريت نساجي

  مهندسي فراوري وانتقال گاز

 مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت

 مهندسي ايمني وبازرسي فني

 مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست

  مجموعه ايمني صنعتي

  مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري

  مجموعه مهندسي كشاورزي اب

 مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات

  مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي

 مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

 مهندسي كشاورزي -علوم خاك

 مهندسي توليدات گياهي

 مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب

 مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي

 مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي

 مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست

 مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم

 مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان

 مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

 مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي

 مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز

 مديريت كشاورزي

  مهندسي فضاي سبز

 مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري

  طراحي شهري

 مجموعه معماري

 مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي

 نمايش عروسكي

  مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما

  مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور

 مجموعه هنرهاي موسيقي

  مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري

 طراحي صنعتي

 فرش

  طراحي پارچه ولباس

 انگل شناسي دامپزشكي

 فيزيولوژي دامپزشكي

  بافت شناسي دامپزشكي

  باكتري شناسي دامپزشكي

 ايمني شناسي دامپزشكي

  بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي

 بيوشيمي باليني

سم شناسی

 زبان فرانسه و زبان آلماني

 

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس