۱-مقالات موجود در سایت قابل ویرایش هستند یا خیر؟

کلیه مقالات موجود در سایت به صورت word می باشد مگر اینکه در چکیده مقاله قید شده باشد.

 

مقالات موجود در سایت با توجه به شکل روبروی هر تحقیق ،اگر از نماد word در روبروی مقالات استفاده شده باشد قابل ویرایش است  ولی در صورتی که از نماد pdf استفاده شده باشد قابل ویرایش نیستند.البته بیش از ۹۵ %مقالات قابل ویرایش هستند.

۲-در صورتی که فایل مربوطه اشکال داشته باشد یا هنگام دانلود کردن به مشکل برخورد کردید چه باید کنیم؟

شما می توانید از قسمت تماس با ما رااهای تماس را پیدا کنید و با ما تماس بگیرید تا مشکل در اسرع وقت حل شود.