این بخش مخصوص همکارانی است که هر چند وقت یکبار برای خرید مقاله به سایت پروژه سرا رجوع می کنند. از این رو بر آن شدیم تا در خرید مقالات به آنها تخفیف ۲۵% اعطا کنیم.

به این صورت که شما بعد از تماس با شماره ۰۹۱۶۳۷۳۵۸۱۵ و درخواست مقالات خود باید مبلغ پرداختی که از طرف مدیر سایت به آنها گفته می شود را از منوی ذیل ،یا منوی صفحه اول سایت در قسمت( پرداخت مبلغ دلخواه)واریز نمایند.

 

پرداخت مبلغ دلخواه با هماهنگی مدیر